Ustawy

(poz. 657 – 660), cztery z 28 kwietnia:

- o systemie informacji w ochronie zdrowia; wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., a niektóre przepisy 1 sierpnia 2014 r.,

- o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 1 lipca,

- o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw; 17 czerwca,

- o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 1 stycznia 2012 r., a niektóre przepisy 17 czerwca bieżącego roku.

Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego

(poz. 661) z 26 maja w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem; 2 czerwca.

Zobacz treść Dz.U. Nr 113

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ