912 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej 

911 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin 

910 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 

909 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002) 

908 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych