464 Zarządzenie nr 16/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 80. rocznicę operacji Armii Krajowej „Ostra Brama”