Monitor Polski z 17 kwietnia 2024 r. (poz. 295-306)

Publikacja: 17.04.2024 23:19

306 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

305 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2024 r. nr rej. 82/2024 o nadaniu odznaczeń

304 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2024 r. nr rej. 81/2024 o nadaniu orderu

303 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2024 r. nr rej. 80/2024 o nadaniu odznaczeń

302 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2024 r. nr rej. 72/2024 o nadaniu odznaczeń

301 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 494/2023 o pozbawieniu orderów

300 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Stanisława Rusieckiego

299 Zarządzenie nr 7 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

298 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 kwietnia 2024 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

297 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2024 r. w stosunku do marca 2018 r.

296 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2024 r.

295 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2024 r.

306 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

305 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2024 r. nr rej. 82/2024 o nadaniu odznaczeń

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin