Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich