- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 stycznia 2016 r. (poz. 174) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym