- ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 1 pkt 60 w zakresie art. 100 pkt 2, który wejdzie w życie 20 marca 2016 r. (DzU z 19 listopada 2015 r., poz. 1918)