· komunikat ministra cyfryzacji z 16 maja 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających dokonanie zameldowania, wgląd do rejestru PESEL, pobieranie danych, informacji oraz zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych, rejestru PESEL oraz rejestru stanu cywilnego (DzU z 16 maja 2023 r., poz. 927)

· rozporządzenie Rady Ministrów z 19 maja 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (DzU z 29 maja 2023 r., poz. 1019)

· rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 29 maja 2023 r., poz. 1022)