Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego 

Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego