· rozporządzenie ministra finansów z 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (DzU z 26 stycznia 2023 r., poz. 184)