• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094) (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2716)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego – z wyjątkiem § 1 pkt 1, który obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2718)

• ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach – z wyjątkiem art. 1 pkt 15, który obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2722)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2725)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2726)

• ustawa z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2727)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych (DzU z 29 grudnia 2022 r., poz. 2829)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru paszportu bydła (DzU z 2 stycznia 2023 r., poz. 4)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 grudnia 2022 r. w sprawie alternatywnej metody identyfikacji koni rasy trakeńskiej (DzU z 2 stycznia 2023 r., poz. 9)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych (DzU z 2 stycznia 2023 r., poz. 15)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków (DzU z 4 stycznia 2023 r., poz. 22)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych (DzU z 4 stycznia 2023 r., poz. 29)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (DzU z 5 stycznia 2023 r., poz. 38)