Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna 

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. nr 112.56.2022 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021–2027 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych