• art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5–9 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668)

• art. 58 ust. 1 pkt 4 i art. 63 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (DzU z 22 grudnia 2020 r., poz. 2320)

• § 1 pkt 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 18 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 21 października 2021 r., poz. 1897)

• art. 1 ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (DzU z 26 maja 2022 r., poz. 1117)

• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną – z wyjątkiem art. 51 i art. 52, które obowiązują od 18 sierpnia 2022 r. (DzU z 17 sierpnia 2022 r., poz. 1715)

• § 1 pkt 5 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (DzU z 6 września 2022 r., poz. 1869)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalonki (PLH120071) (DzU z 16 września 2022 r., poz. 1953)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020) (DzU z 16 września 2022 r., poz. 1955)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żaliński (PLH060102) (DzU z 16 września 2022 r., poz. 1956)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Jaśliska (PLH180014) (DzU z 16 września 2022 r., poz. 1958)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (DzU z 19 września 2022 r., poz. 1965)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 29 września 2022 r., poz. 2017)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 września 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 – z mocą od 16 lipca 2022 r. (DzU z 30 września 2022 r., poz. 2021)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (DzU z 30 września 2022 r., poz. 2023)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych (DzU z 30 września 2022 r., poz. 2027)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie nieletniego (DzU z 30 września 2022 r., poz. 2028)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 22 września 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (DzU z 30 września 2022 r., poz. 2030)