Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji 

Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego 

Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030