Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. w 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Cukiernik – dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących postępowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych

Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Ammanie dnia 11 maja 2014 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Ammanie dnia 11 maja 2014 r.

Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Rijadzie dnia 8 grudnia 2013 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Rijadzie dnia 8 grudnia 2013 r.

Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Wilnie dnia 16 czerwca 2010 r.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Wilnie dnia 16 czerwca 2010 r.