Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.58.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  - poz. 1022

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.57.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  - poz. 1021

Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, podpisanym we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.  - poz. 1020

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia do Naziemnego Segmentu Współpracującego Sentinel, podpisane we Frascati dnia 12 marca 2018 r. oraz w Warszawie dnia 29 marca 2018 r.  - poz. 1019

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.  - poz. 1018