-rozporządzenie Rady Ministrów z 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań - z mocą od 1 stycznia (DzU z 9 stycznia 2013 r., poz. 28)

-rozporządzenie ministra finansów z 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (DzU z 9 stycznia 2013 r., poz. 34)