Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 685

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2017 r. nr 1131.10.2017 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 684

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka poz. 683