fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Wyjście z domu tylko w maseczce - obowiązku zakrywania dolnej części twarzy od 16 kwietnia

Adobe Stock
Z obowiązku zakrywania dolnej części twarzy zwolnione będą dzieci do dwóch lat i osoby mające trudności w oddychaniu.

Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki podczas przebywania w środkach transportu, miejscach ogólnodostępnych, na terenach zielonych i leśnych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii. Obowiązek nie dotyczy jednak dzieci do lat dwóch, a także osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu trudności w oddychaniu albo niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. Projekt odpowiada na postulaty rodziców małych dzieci i osób z niepełnosprawnością.

W rozporządzeniu doprecyzowano, że podczas legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji jej tożsamości można zażądać odkrycia ust i nosa.

Czytaj też:

Obowiązek noszenia maseczek ma ograniczyć zakażenia koronawirusem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz tłumaczył we wtorek, że jeżeli ktoś jest zakażony, ale używa maseczki, zmniejsza ryzyko zakażenia innych. Dodał, że resort planuje zamieścić instrukcję, jak stworzyć własną maseczkę, wykorzystując kilka warstw materiału. Maseczka ma umożliwiać swobodne oddychanie, ale przylegać do twarzy, by bokiem nie było żadnych wyziewów.

Etap legislacyjny: konsultacje

CO DOKŁADNIE MÓWIĄ NOWE PRZEPISY

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii projekt wprowadza zmianę w par. 18, który otrzymuje brzmienie:

18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania:

1) W środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

2) W miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach

3) Na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż

4) Na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

1) Poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
2) dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

3. W przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA