fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Ankieta NFZ dot. opieki okołoporodowej

123RF
Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że na stronie internetowej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczono ankietę dotyczącą opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Ankieta jest przeznaczona dla kobiet, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy i chciałyby podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Ankietę można wypełniać do końca kwietnia. Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza pacjentki do udziału w badaniu.

Ankieta została tak opracowana, aby przyczynić się do wzrostu świadomości kobiet i personelu medycznego na temat obowiązujących standardów opieki nad pacjentkami w tym szczególnym okresie. Wnioski z badania pomogą określić w jakich obszarach należałoby podnieść standardy opieki okołoporodowej.

Również Rzecznik Praw Pacjenta podejmuje działania związane z poprawą jakości opieki nad kobietą w ciąży w okresie porodu i połogu występując m.in. do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej a także do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

10 marca 2016 r miało miejsce spotkanie Rzecznika z przedstawicielami organizacji pozarządowych i społecznych działających na rzecz kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz szeroko pojętej poprawy sytuacji kobiet rodzących. Celem spotkania była wymiana informacji o zidentyfikowanych problemach dotyczących opieki okołoporodowej, a także rozmowa o możliwościach wspólnego ich rozwiązania oraz o propozycjach działań Rzecznika Praw Pacjenta w tym zakresie. Ze względu na wagę tematu w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbędą się kolejne spotkania o tej tematyce.

Krystyna Barbara Kozłowska podkreśla także znaczenie stałej obecności psychologa na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Znowelizowane przepisy w tej sprawie wejdą w życie w czerwcu tego roku, również dzięki działaniom Rzecznika Praw Pacjenta, który od 2014 r. występował w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

Równocześnie Rzecznik przypomina, że standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.2012.1100 ze zm.).

Ankieta zamieszczona na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA