fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Odmowa kuracji w sanatorium może być zaskarżona do sądu - wyrok WSA

Fotorzepa, Piotr Guzik
Brak akceptacji dla skierowania na leczenie uzdrowiskowe powinien być decyzją, na którą przysługuje skarga.

Nie może tego wykluczać przepis rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe, przewidujący, że na niezaaprobowanie skierowania przez oddział wojewódzki NFZ nie przysługuje odwołanie.

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w tezie do wyroku, w którym uznał za decyzję pismo dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ w Białymstoku o odmowie potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Skarżący Adam K. (dane zmienione), który leczył się w uzdrowiskach w 2016 r. oraz w 2018 r., ubiegał się o potwierdzenie przez dyrektora POW NFZ dwóch następnych skierowań z 2019 r. Jednego od lekarza ogólnego, drugiego od ortopedy. Takie skierowania muszą być jednak jeszcze zaakceptowane przez lekarzy konsultantów. Ich opinia kończy sprawę i staje się ostateczna wobec braku możliwości odwołania się od niej.

Lekarze konsultanci nie zaakceptowali skierowań z uwagi na zbyt krótki czas od ostatniego leczenia uzdrowiskowego. Rozporządzenie ministra zdrowia z 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przewiduje, że kolejna kwalifikacja do takiego leczenia może nastąpić dopiero po upływie 12 miesięcy od ostatniego pobytu. Adam K. nie spełniał takiego warunku.

Czytaj także:

Mimo to wniósł skargę do dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w trybie art. 227 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem przedmiotem skargi może być m.in. nienależyte wykonanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także biurokratyczne załatwianie spraw. Ponieważ dyrektor POW NFZ nie dopatrzył się żadnej z tych okoliczności, Adam K. potraktował jego pismo jako decyzję administracyjną, na którą złożył skargę do WSA w Białymstoku. Dyrektor podtrzymał natomiast stanowisko, że opinie lekarzy konsultantów kończące postępowanie w sprawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe nie są decyzjami administracyjnymi, wobec tego nie można skarżyć ich do sądu administracyjnego.

WSA nie zaakceptował takiej interpretacji. Przytaczając uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 r., orzekł, iż obowiązujące przepisy nie wykluczają prawa do złożenia skargi do sądu administracyjnego na taką decyzję. Nie może tego powodować brak możliwości odwołania się do wyższej instancji. Wyłączenie odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe spod kontroli sądów administracyjnych oznaczałoby bowiem pozbawienie świadczeniobiorców jakiejkolwiek ochrony sądowej.

Mimo to sąd oddalił skargę. Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe przewidują bowiem weryfikację skierowań przez lekarza konsultanta ds. lecznictwa uzdrowiskowego. Weryfikacja pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego wypadła tu negatywnie. Od ostatniego pobytu Adama K. w uzdrowisku nie minęło bowiem 12 miesięcy.

Sygnatura akt: II SA/Bk 572/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA