fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Potrzebne przepisy ws. rodzin wspierających w gminach

PAP, Jakub Kamiński
Brak szczegółowych przepisów blokuje ustanawianie w gminach tzw. rodzin wspierających. Rzecznik Praw Dziecka prosi o Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyjrzenie się problemowi.

Zadaniem rodzin wspierających jest pomóc innym rodzinom w opiece i wychowaniu dziecka. Jednak gminy podchodzą z dużą rezerwą do tej formy pomagania. W 2016 r. liczba rodzin wspierających w całej Polsce wynosiła 66, co oznacza spadek w stosunku do 2015 roku, kiedy funkcjonowały 82 rodziny. Z informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika, że: "dużym problemem gmin jest brak uregulowań prawnych odnośnie do umowy podpisywanej przez wójta z rodziną wspierającą".

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz apeluje więc w tej sprawie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Zgodnie z przepisami rodzinie przeżywającej trudności w pierwszej kolejności przyznawana jest pomoc w formie rodziny wspierającej, a następnie ustanawiana jest rodzina wspierająca, z którą zawierana jest umowa, określająca zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

- Ustawodawca postanowił, że wójt zawiera umowę, jednakże z przepisów nie wynika, jaka to jest umowa i które przepisy mają do niej zastosowanie – podkreśla RPD i pyta resort rodziny, czy dostrzega sygnalizowane problemy oraz potrzebę zmian obecnie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji rodzin wspierających, a jeśli tak, to czy w resorcie prowadzone są lub będą prace legislacyjne w przedmiotowym zakresie.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA