fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Wtórny obrót grobami: gminny sposób na handel miejscami pochówku

Fotorzepa, Kuba Kamiński
Regulamin cmentarza komunalnego może zakazać wprowadzania do wtórnego obrotu miejsc pochówku.

Naczelny Sąd Administracyjny 11 stycznia 2017 r. oddalił skargę kasacyjną firmy pogrzebowej na regulamin cmentarza komunalnego w Czeladzi zakazujący wprowadzania do wtórnego obrotu grobów. Sąd podkreślił, że gmina, która chce sprawy nielegalnego handlu grobami na swoim terenie uporządkować, może to zrobić.

– Prawo do grobu, na które składają się przede wszystkim elementy o charakterze osobistym, nie może być przedmiotem obrotu – uzasadniała orzeczenie Małgorzata Masternak-Kubiak, sędzia NSA. – Takie stanowisko ugruntowane zostało w orzecznictwie sądów powszechnych, w tym Sądu Najwyższego, który w uchwale z 2 grudnia 1994 r. wskazał, że prawo do grobu nie może być przedmiotem działu spadku ani podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – argumentowała sędzia.

W rozpatrywanej przez NSA sprawie spór toczył się między spółką (osoba prawna) a gminą Czeladź, która w regulaminie cmentarza komunalnego zapisała, że „miejsce pochówku (groby ziemne, murowane oraz miejsca zarezerwowane pod groby) nie mogą być przedmiotem obrotu wtórnego, w szczególności dokonywanego w celach zarobkowych". W ocenie spółki takie postanowienie wykracza poza delegację ustawową wynikającą z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego dotyczące zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej). A także sformułowaną w art. 3531 kodeksu cywilnego zasadę swobody umów. W ocenie spółki prawo do pustego grobu może być przedmiotem swobodnego obrotu. W konsekwencji postanowienia uchwalonego przez radę Czeladzi regulaminu naruszają też zasadę swobody działalności gospodarczej.

NSA z wywodami spółki się nie zgodził, uznając, że zaskarżony regulamin prawa nie narusza.

– Prowadzenie cmentarzy komunalnych nie jest działalnością komercyjną, ale użyteczności publicznej, a prawo do grobu jest prawem osobistym, a nie komercyjnym – uzasadniała sędzia Masternak-Kubiak.– Gminy mogą zatem podejmować uchwały wskazujące, że miejsce pochówku przedmiotem obrotu być nie może – wskazywała sędzia.

NSA podkreślił, że prawo do grobu nie jest formą własności nieruchomości ani też ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo osobiste, niezbywalne, a w konsekwencji osoba prawna nie może go nabyć.

II OSK 929/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA