fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Sejm uchwalił zmiany w segregacji śmieci

Fotorzepa/Jerzy Dudek
Gminy same będą same ustalać kryteria, kiedy mieszkańcy segregują śmieci a kiedy nie.
Chodzi o nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Posłowie przyjęli senacką poprawkę, by rada gminy w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach mogła określać kryteria, czy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny czy nie. - Samorządy walczyły o to, by nowelizacja zawierała delegację dla ministra Środowiska do określenia tych kryteriów. Dzięki temu na terenie całej Polski obowiązywałyby jednakowe kryteria. Niestety nie udało się. Dzięki tej zmianie będzie przynajmniej wyraźna podstawa prawnej do określenia tego typu kryteriów w regulaminie – mówi Maciej Kiełbus, prawnik.
Senatorowie zaproponowali, aby w przypadku budynków usługowo- mieszkalnych obowiązywał komunalny system odbioru śmieci, jeżeli rada gminy tak postanowi.
-To dobre rozwiązanie, choć tylko częściowo rozwiązujące problem. Niestety uchwalona przez Sejm nowela ustawy śmieciowej przewiduje, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą sami decydować, czy chcą korzystać z sytemu komunalnego. - uważa Maciej Kiełbus.
Senat przyjął poprawkę zakładającą, że w przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 (ilości zużytej wody z danej nieruchomości) rada gminy będzie mogła w uchwale określać zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Poprawka ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego, które w ostatnim czasie chcąc przejść na tą metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spotkały się z ogromnym oporem ze strony RIO . - twierdzi Maciej Kiełbus.
Sejm przyjął poprawkę senacką dotyczącą karania za brak segregacji. Wynika z niej, że rada gminy będzie zobowiązana określić stawki opłaty podwyższonej za brak segregacji wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej a nie maksymalnej, jak chciał tego Sejm. Oznacza to, że kary w wielu wypadkach będą niższe. Gdyby była stosowana stawka maksymalna wynikałoby dziś od 67,72 zł do 135, 44 zł. Po zmianie np. gdyby stawka podstawowa wynosiła 20 zł to rada gminy będzie mogła ustalić opłatę podwyższoną od 40 do 80 zł.
etap legislacyjny: czeka na podpis Prezydenta
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA