fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

W pandemii nie rezygnujemy z ubezpieczeń

Ubezpieczenie
Adobe Stock
W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. Polacy wydali na ubezpieczenia 46,5 mld zł. To prawie tyle samo co przed rokiem. Spadł zysk ubezpieczycieli.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku na ubezpieczenia wydaliśmy 46,5 mld zł. Przed rokiem w tym samym okresie było to 47 mld zł.

– To pokazuje, że w okresie pandemii nie rezygnujemy z ochrony ubezpieczeniowej – komentuje wyniki ubezpieczycieli za pierwsze trzy kwartały tego roku Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Pandemia nie ograniczyła odszkodowań

W ciągu trzech kwartałów 2020 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 29,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Tylko z ubezpieczeń komunikacyjnych wypłaty wyniosły ponad 10,7 mld zł. Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń na życie sięgnęły, 12,8 mld zł, a z pozostałych ubezpieczeń około 6 mld zł. – Wartość wypłat związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi jest bardzo podobna do zeszłorocznej, mimo mniejszego ruchu pojazdów. Jeśli chodzi o szkody w rolnictwie – wypłat jest znacznie więcej, co jest efektem wiosennych przymrozków. Wzrosły też odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych – wylicza Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. – Pandemia nie oznacza, że nie dochodzi do szkód. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej – dodaje.

Zysk ubezpieczycieli w dół

Jak wynika z danych PIU ubezpieczyciele wypracowali w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. 5,2 mld zł zysku netto. To o 13 proc. mniej niż przed rokiem. Do budżetu państwa odprowadzili ponad 1,1 mld zł podatku dochodowego. Wartość zgromadzonych przez nich lokat w krajowych obligacjach i innych bezpiecznych instrumentach sięgnęła 85 mld zł. 16,3 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu

– Ubezpieczyciele pełnią w gospodarce szczególną funkcję, łagodząc cykle koniunkturalne i będąc długoterminowym inwestorem w krajowe papiery wartościowe. Mają bardzo silną pozycję kapitałową, która pozwala im prowadzić bezpieczną działalność pomimo wahań koniunktury – podsumowuje Jan Grzegorz Prądzyński.

Ubezpieczyciele w walce z pandemią

Zaraz po wybuchu pandemii PIU opracowała rekomendacje działań proklienckich dla zakładów ubezpieczeń. Uproszczono procedury zawierania i przedłużania umów ubezpieczenia, a także wprowadzono zdalną likwidację szkód w znacznie szerszym zakresie niż wcześniej. Przy naprawach pojazdów priorytet zyskały te należące do pracowników służby zdrowia i ratowników medycznych. Dodatkowo przyspieszone zostały wypłaty dla kontrahentów, takich jak warsztaty naprawcze, firmy transportowe czy lekarze orzecznicy. 18 firm ubezpieczeniowych sfinansowało przydatne w walce z pandemią dodatkowe call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA