fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Polacy potrzebują pomocy. Popularność assistance rośnie

Adobe Stock
Polisy assistance w różnych formach ma je już 42 proc. Polaków. Jeszcze 10 lat temu tylko 27 proc. osób potwierdziło, że posiada assistane, pięć lat temu było to 30 proc., a w 2017 roku 38 proc. 

Takie są wyniki dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance Polska.

- Usługi assistance stały się powszechne. Liczba osób posiadających assistance z roku na rok wciąż jednak rośnie i zakładamy, że trend ten utrzyma się jeszcze w kolejnych latach. Wzrasta również świadomość assistance wśród klientów, co ma przełożenie na częstsze korzystanie z pomocy w trudnych sytuacjach – podkreśla Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska. Tegoroczne wyniki pokazują, że powszechny jest dziś assistance samochodowy, który posiada 92 proc. badanych. Ale wzrosła też liczba osób, które posiadają assistance domowy (21 proc.) i assistance podróżny(12 proc.). Z kolei assistance medyczny ma już 15 proc. badanych. Aż 93 proc. posiadaczy ubezpieczenia assistance jest z niego zadowolonych.

Assistance posiada więcej mężczyzn (46 proc.) niż kobiet (38 proc.). Natomiast jeśli chodzi o grupy wiekowe to wśród beneficjentów tych usług, przeważają osoby w wieku 35-44 lat (52 proc.). Usługi assistance kojarzone są niezmiennie głównie z pomocą drogową (78 proc.), ale coraz więcej osób łączy je również z pomocą w nagłych sytuacjach (30 proc.), czy z pomocą podczas podróży (29 proc.).

Ponad 1/3 badanych (37 proc.), którzy posiadają assistance przyznaje, że korzysta w praktyce z tych usług. Dla porównania 10 lat temu z assistance korzystała co piąta osoba. Co trzecia osoba deklaruje, że korzysta z assistance co najmniej raz w roku. Najwięcej osób korzystało z holowania auta lub pomocy drogowej (81 proc.).

Poziom satysfakcji z otrzymanej usługi jest bardzo wysoki. 93 proc. osób, które skorzystały z assistance, są zadowolone z otrzymanej pomocy. Najwięcej (100 proc.) osób zadowolonych jest z pomocy, jaką uzyskało w ramach assistance podróżnego.

Polacy coraz częściej dostrzegają zalety assistance medycznego (53 proc.) i assistance podróżnego (51 proc.). Wśród badanych występują również preferencje co do określonego rodzaju świadczeń ze względu na płeć. Kobiety częściej niż mężczyźni za najbardziej użyteczny uważają assistance medyczny – odpowiednio 56 i 49 proc. oraz pomoc w domu (wizytę hydraulika i ślusarza) – 21 i 16 proc. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety wybierają assistance samochodowy – odpowiednio 92 i 85 proc.

Assistance samochodowe jest najczęściej dodawane do ubezpieczenia OC – 57 proc. i AC – 29 proc. W przypadku assistance medycznego, jest dodawane do ubezpieczenia na życie – 34 proc. i produktu bankowego – 23 proc. Z kolei assistance domowy najczęściej występuje w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkania – 73 proc. lub z produktem bankowym 17 proc. Assistance podróżny respondenci najczęściej kupują w biurze podróży 32 proc. i towarzystwie ubezpieczeniowym – 28 proc.

Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe i telekomunikacyjne, ale także inne podmioty rynku dołączają assistance do swoich produktów, tym samym zwiększając atrakcyjność swojej oferty. Ten trend będzie się z pewnością utrzymywał, zwłaszcza że aż 41 proc. osób deklaruje, że ubezpieczenie assistance wzmacnia ich więź z firmą, od której je otrzymali. Z kolei w opinii aż 66 proc. badanych assistance dołączone do produktu bankowego sprawia, iż jest on bardziej atrakcyjny – mówi Ryszard Grzelak.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA