fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Społeczeństwo

Women Leadership Forum. Współpraca polsko-rumuńska

Fotorzepa
Konferencja Women Leadership Forum odbyła się 4 i 5 marca w Warszawie. Wydarzenie miało na celu wzmocnienie współpracy między Polską i Rumunią oraz zwrócenie uwagi na rolę kobiet w polityce i ekonomii.

Konferencja została zorganizowana przez Ambasadę Rumunii, Polsko-Rumuńską Bilateralną Izbę Przemysłowo-Handlową i Rumuński Instytut Kultury i została objęta honorowym patronatem Jej Królewskiej Wysokości Małgorzaty, Strażniczki Korony Rumuńskiej. – Około wieku temu kobiety w krajach europejskich otrzymały prawa wyborcze. Od tego czasu udział kobiet na stanowiskach decyzyjnych rośnie zarówno w Polsce, jak i w Rumunii. Kobiety pełnią funkcje ministrów i szefów rządów. Jednak nawet w najbardziej postępowych rządach to mężczyznom nadal powierzane są bardziej prestiżowe ministerstwa. Choć osiągnęliśmy postęp w kwestii równości, to czas najwyższy, aby kobiety stały się naprawdę równe mężczyznom – mówiła podczas wydarzenia Jej Królewska Wysokość Małgorzata i podkreśliła, że kwestia równości jest jednym z kluczowych priorytetów jej działalności.

Konferencja była okazją do dyskusji o stosunkach polsko-rumuńskich. – Chciałbym, aby współpraca między naszymi krajami rozwijała się tak, jak przez ostatni czas. Od trzech–czterech lat widoczny jest trend rozwoju tej współpracy na poziomie ludzkim, biznesowym, jak i rządowym. Polacy odkrywają Rumunię, jeżdżą tam na wakacje, co 20 lat temu było nie do pomyślenia – zaznaczył Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Ambasador Rumunii JE Ovidiu Dranga podkreślił, że partnerstwo rumuńsko-polskie charakteryzuje się bardzo solidnym dialogiem i koordynacją w wymiarze politycznym i bezpieczeństwa, a dwustronne stosunki nie byłyby tak silne bez ścisłej współpracy Polski i Rumunii w takich obszarach, jak więzi ekonomiczne, kulturowe i międzyludzkie.

Konferencji towarzyszyły dyskusje poświęcone roli kobiet w życiu publicznym. – Wnioskiem płynącym z rozmów było to, by poszerzyć dyskusję o równości poza tradycyjne tematy dotyczące praw kobiet, by przejść do działania na rzecz realizacji równych szans w praktyce. Należy zacząć myśleć w innych paradygmatach, ponieważ dzisiaj kobiety wchodzą na rynek pracy, który jest ułożony według męskich zasad i próbują dostosować do nich swoje kariery. Niektórym się to udaje, ale są to raczej wyjątki. Tracimy talenty wielu kobiet, które mogłyby być na kierowniczych stanowiskach i nie wykorzystujemy potencjału, jaki wynika z różnorodności społeczeństwa – tłumaczyła dr Ewa Rumińska-Zimny, prezeska Miedzynarodowego Forum Kobiet, ekspertka ONZ i UE ds. gender. Jedną z barier jest istnienie luki w poziomie płac. Dr Rumińska-Zimny poinformowała, że próbą rozwiązania tej kwestii jest propozycja ustawy o równej płacy przedstawiona 4 marca przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet. – Treścią tej ustawy jest nałożenie na pracodawców obowiązku informowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o luce płacowej w ich firmie. Tak by w przypadku, gdy luka jest wykazana, pracodawca miał obowiązek przedstawienia działań naprawczych – zaznaczyła ekspertka.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA