fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Zaufanie do biegłego rewidenta powinno wzrastać

123RF
Wprowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych zmiany dotyczące poszerzonego raportowania biegłego rewidenta powinny pozytywnie wpłynąć na przebieg komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem a użytkownikami sprawozdań finansowych, takimi jak inwestorzy, banki i osoby sprawujące nadzór, a w konsekwencji zwiększyć zaufanie do profesji biegłego rewidenta i przejrzystość rynków finansowych.

Osiągnięcie zamierzonych celów związanych z wprowadzonymi zmianami będzie zależeć od tego, czy zmienione standardy będą stosowane przez biegłych rewidentów w sposób jednolity i czy profesjonalny osąd nie będzie wykorzystywany przez jednostki jako furtka do tego, aby nie ujawniać wszystkiego, co może być istotne dla użytkowników sprawozdań finansowych.

Kluczową rolę w skutecznej implementacji poszerzonego raportowania odgrywają inwestorzy, komitety audytu, rady nadzorcze i nadzór nad rynkami finansowymi, które to instytucje powinny wspierać podmioty uprawnione do badania w promowaniu wśród zarządów jednostek kultury przejrzystości i otwartości.

Bardzo użytecznym nowym wymogiem jest konieczność zawarcia w sprawozdaniu biegłego rewidenta szczegółowych informacji o odpowiedzialności biegłego rewidenta za sprawozdanie finansowe. W mojej opinii taka informacja odegra ważną rolę w zrozumieniu procesu rewizji finansowej i zakresu odpowiedzialności badającego oraz zarządów i rad nadzorczych za sprawozdanie finansowe.

Uproszczenia dotyczące sprawozdawczości finansowej, które mogą stosować małe jednostki po ostatniej nowelizacji ustawy o rachunkowości, nie wpłyną istotnie na przebieg badania ich sprawozdań i zakres raportowania biegłego rewidenta, jeśli jednostka taka będzie podlegać obligatoryjnemu badaniu, a badanie będzie przeprowadzane zgodnie z MSRF.

Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości dała możliwość stosowania uproszczeń w prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdań finansowych małym jednostkom. Zmiany miały na celu ułatwienie sporządzania sprawozdań finansowych i dostosowanie zakresu prezentowanych w nich informacji do wielkości jednostki oraz potrzeb odbiorców. Jednocześnie jednak progi ustawowe obligujące jednostki do poddania sprawozdania badaniu nie zostały podwyższone.

Regulacje unijne wyraźne mówią o konieczności proporcjonalnego stosowania MSRF. To oznacza, że w przypadku jednostek, których skala i złożoność działalności jest mniejsza, również badanie powinno być mniej złożone, zakres wykonanych procedur mniejszy, a dokumentacja z badania mniej rozbudowana. Proporcjonalność nie oznacza jednak, że można nie stosować wybranych standardów. Również w tym przypadku należy się kierować profesjonalnym osądem w ocenie adekwatności poszczególnych standardów do badanej małej spółki.

Trudno oczekiwać, że badanie małej jednostki będzie mniej pracochłonne niż dotychczas, gdyż MSRF są bardziej wymagające od lokalnych uregulowań.

Jeśli Polska, podobnie jak Niemcy, zdecyduje się na przyjęcie rozwiązania bardziej rygorystycznego od wymogów Unii Europejskiej i obejmie obowiązkiem pełnego poszerzonego raportowania wszystkie jednostki, to na przebieg badania sprawozdania finansowego nie będzie miało większego wpływu to, że jednostka stosuje uproszczenia.

Należy pamiętać, że biegły rewident bada sprawozdanie finansowe i zawarte w nim ujawnienia, ale również wypowiada się o prawidłowości prowadzenia ksiąg. Dozwolone uproszczenia nie mają więc większego wpływu na prace, które musi wykonać.

Edyta Kalińska, partner w dziale rewizji finansowej BDO, biuro w Poznaniu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA