fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową wciąż wątpliwe

123rf
Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową na gruncie podatkowym ciągle budzi pewne wątpliwości.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym wyniku bieżącego oraz agio emisyjnego znajdujących się w kapitałach przekształcanej spółki nie są problematyczne. Wątpliwości budzi jednak opodatkowanie zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w obliczu dużych strat.

Rzeczywiście może pojawić się pytanie, co w sytuacji, gdy łączna wartość strat w spółce przewyższa sumę kwoty zysków, które przekazane były na pokrycie strat, oraz kapitału zapasowego powstałego z zysków lat ubiegłych. Konkretnie, czy w takiej sytuacji opodatkowywać zyski, które zostały przeznaczone na pokrycie strat, czy może jedynie kapitały zapasowe powstałe z zysków, które nie zostały podzielone.

Sytuacja jest prostsza gdy idzie o zyski, które na mocy uchwały zostały przeznaczone na pokrycie strat. W takim przypadku możemy mówić o zyskach podzielonych. Takie stanowisko prezentują też organy i sądy administracyjne. Sytuacja komplikuje się, gdy pomimo znacznych strat mamy też kapitał zapasowy w części powstały z zysków lat ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na pokrycie strat. Literalnie patrząc, argumentacja fiskusa dotycząca opodatkowania takiej części zysku wydaje się co do zasady słuszna, gdyż nie doszło do jego rozdysponowania lub podzielenia w żaden sposób. Jednak celowościowo w takiej sytuacji spółka może nie dysponować „realnym zyskiem". Po stronie pasywów widnieją bowiem straty, które mogą znacząco przewyższać jeszcze niepodzielony zysk. Podążając zatem za linią prezentowaną przez władze podatkowe, może dojść do opodatkowania zysku, który po pokryciu strat nie wystąpiłby w ogóle.

Linia interpretacja fiskusa pokazuje, że przepisy, pomimo ich wielokrotnych zmian, ciągle wywołują kontrowersje i wątpliwości. I wskazuje na konieczność doprecyzowania tego typu sytuacji.

oprac. olat

Autor jest doradcą podatkowym, wspólnikiem w kancelarii Thedy & Partners sp. z o.o.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA