Łukasz Kupryjańczyk

Koszty podatkowe: hipotetyczne odsetki a „strata” z podziału spółki

Spółka może uznać za koszt podatkowy tzw. hipotetyczne odsetki powstałe w związku z przekazaniem zysku na pokrycie ujemnego kapitału rezerwowego. Kluczowe jest jednak, aby zysk nie został wypłacony przez 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym podjęto uchwałę o jego zatrzymaniu w spółce.

CIT: warunki zwolnienia z zapłaty podatku u źródła przy wypłacie dywidendy

Żeby skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku u źródła przy wypłacie dywidendy trzeba przeprowadzić pełną weryfikację warunków umożliwiających skorzystanie z tego zwolnienia, zachowując przy tym należytą staranność.

Limit w podatku u źródła - jak prawidłowo stosować?

Nowelizacja przepisów w zakresie podatku u źródła wzbudziła wiele wątpliwości i trudności praktycznych, z którymi od początku 2019 r. mierzą się podatnicy i płatnicy. Przeważająca część znowelizowanych przepisów o podatku u źródła zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 r., więc zostało niewiele czasu na przygotowanie się do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z tych przepisów.

Więcej czasu na przygotowanie się do zmian ograniczających korzystanie z preferencji w podatku u źródła

Podatnicy dostaną więcej czasu na przygotowanie się do zmian ograniczających korzystanie z preferencji w podatku u źródła.

Wytropią dopalacze w internecie

Rejestr stron internetowych, za pośrednictwem których można kupić niedozwolone środki, przewiduje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sprawdź stare pożyczki

W przyszłym roku nie zaliczymy do podatkowych kosztów odsetek od kredytu na nabycie innej spółki.

Jak rozliczyć sprzedaż udziałów objętych za aport

Przy sprzedaży udziałów (akcji) podatnicy nie mogą rozpoznać kosztów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na nabycie składników majątku wchodzących w skład aportowanego przedsiębiorstwa. Limitem jest wartość rynkowa tych składników z dnia aportu.

Strata na sprzedaży udziałów celem umorzenia ciągle kontrowersyjna

Jeśli wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia jest niższe od wydatków poniesionych na ich nabycie, to nadwyżka wydatków na nabycie nad otrzymanymi kwotami nie jest kosztem podatkowym.

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową wciąż wątpliwe

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową na gruncie podatkowym ciągle budzi pewne wątpliwości.

Umowy nienazwane należy oceniać indywidualnie

Przychody wspólnika cichego należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł. W konsekwencji ma on obowiązek samoobliczenia podatku dochodowego bez pośrednictwa płatnika.