fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Spółdzielcy szykują skargę do KE, chcą zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Fotorzepa, Adam Burakowski
Organizacje spółdzielcze chcą walczyć na forum międzynarodowym o reformę dotyczących ich przepisów.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP postanowił wnieść skargi do Komisji Europejskiej, europejskiego rzecznika praw obywatelskich oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ten sposób chce zmobilizować rząd do wprowadzenia korzystnych dla spółdzielni zmian przepisów.

Niefortunna nowelizacja

– Rok temu, 9 września, weszła w życie nowela z 20 lipca 2017 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Bardzo skomplikowała życie spółdzielniom oraz ich mieszkańcom. Niestety, nie możemy się doprosić niezbędnej korekty w przepisach – mówi Jerzy Jankowski, prezes tego związku.

Na zmianach ucierpiało ok. 500 tys. posiadaczy własnościowego prawa do lokalu w blokach stojących na gruntach, do których spółdzielniom mieszkaniowym nie przysługuje żaden tytuł prawny. Osoby te, ze względu na niekorzystną uchwałę SN, nie mogą wpisać swojego prawa do ksiąg wieczystych. Do wejścia w życie noweli przysługiwała im ekspektatywa prawa własnościowego (czyli roszczenie). Osoby te były też członkami spółdzielni.

– Po wejściu w życie noweli ich sytuacja diametralnie się zmieniła. Spółdzielnie mogą wykreślić z listy swoich członków osoby, którym przysługuje ekspektatywa, przez co tracą też ją – wyjaśnia prezes Jankowski. – To ewidentna wpadka legislacyjna. Spółdzielcy nie są niczemu winni. Przepisy trzeba jak najszybciej zmienić. Niestety, nic się nie dzieje – dodaje.

Zarzutów pod adresem nowelizacji z 20 lipca 2017 r. jest znacznie więcej. Większość dotyczy członkostwa w spółdzielniach oraz pozbawienia spółdzielni mieszkaniowych możliwości tworzenia funduszy własnych.

– Konstytucyjna zasada dobrowolności zrzeszenia przewiduje, że każda osoba samodzielnie decyduje o tym, czy chce być członkiem tego zrzeszenia oraz czy chce być związana prawami i obowiązkami wynikającymi z tego tytułu. Nowela wyłącza możliwość podjęcia swobodnej i autonomicznej decyzji przez osobę chcącą uzyskać członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, narzucając je z mocy prawa – mówi radca prawny Piotr Pałka, wspólnik w Kancelarii Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych sc.

Związek Rewizyjny uważa również, że nowelizacja uniemożliwiła spółdzielniom mieszkaniowym tworzenie funduszy własnych. Chodzi o fundusz udziałowy i zasobowy.

A co z funduszami własnymi

Tymczasem zgodnie z art. 78 prawa spółdzielczego są to podstawowe fundusze spółdzielni, umożliwiające członkom udział w finansowaniu jej działalności. Zdaniem związku funkcjonowanie tych funduszy przesądza o charakterze prawnym spółdzielni. W ten sposób różnicuje się sytuację prawną spółdzielni mieszkaniowych w stosunku do innych spółdzielni oraz spółek prawa handlowego działających w kraju.

– Spółdzielnia mieszkaniowa została pozbawiona bazy finansowej dla zaciągania kredytów bankowych we własnym imieniu. Brak kapitału własnego, tj. rezygnacja z udziałów i wpisowego, ogranicza realnie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie spółdzielniom mieszkaniowym – tłumaczy mec. Pałka.

Problemy spółdzielni są doskonale znane rzecznikowi praw obywatelskich. Wielokrotnie występował on do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, m.in. w sprawie groźby utraty ekspektatywy. Odpowiedzi MIR rzecznik uznaje jednak za niezadawalające.

– Ciągle wpływają do nas skargi od spółdzielni mieszkaniowych oraz od ich mieszkańców – przyznaje Kamila Dołowska, dyrektor zespołu prawa cywilnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Pierwsze skarżą się przede wszystkim na niejasności w przepisach, a drudzy na obligatoryjną utratę członkostwa lub jego nabycie z mocy prawa – mówi dyrektor Dołowska.

Rzecznik praw obywatelskich zastanawia się nad wniesieniem swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tej nowelizacji. Decyzja jednak jeszcze nie zapadła – twierdzi Kamila Dołowska.

Resort szykuje kolejną nowelę

Natomiast Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wielokrotnie zapewniało „Rz", że pracuje nad kolejną nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Do tej pory żaden projekt nie pojawił się jednak na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA