fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skarga na odmowę udostępnienia danych z ewidencji - orzecznictwo

Adobe Stock
Właściwe załatwienie sprawy w formie pisma stanowi akt podlegający zaskarżeniu do sądu.

Pismo starosty o odmowie uwzględnienia wniosku o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz wydania wypisów z operatu ewidencyjnego (art. 24 ust. 5 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, DzU z 2019 r., poz. 725) jest aktem, na który przysługuje skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie określonym w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2019 r., poz. 2325) – wyrok NSA z 20 listopada 2019 r., sygn. I OSK 2895/18.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne dane z ewidencji gruntów oraz budynków są co do zasady jawne, co oznacza, że każdy może mieć do nich dostęp. W odróżnieniu jednak od jawności ksiąg wieczystych, które podlegają udostępnieniu w całości, bezwarunkowa jawność ewidencji ogranicza się do danych o wpisanych w niej przedmiotach. Stosownie do art. 24 ust 5 zawarte w ewidencji dane o właścicielach nieruchomości oraz wypi...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA