fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Upadłość konsumencka: jak prawidłowo wypełnić wniosek

AdobeStock
Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na specjalnych formularzu. Ważne jest, by go dobrze wypełnić.

Wzór wniosku zawiera rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Zmiana wzoru nastąpi prawdopodobnie dopiero w grudniu 2020 r., po wejściu w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która przewiduje pełną informatyzację postępowania upadłościowego.

Na razie obowiązuje formularz papierowy. Ważne jest, by go dobrze wypełnić. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz PESEL dłużnika, a jeśli go nie posiada – dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację. Musi także wskazać położenie swojego majątku oraz okoliczności, które uzasadniają wniosek. Trzeba je też uprawdopodobnić, czyli szczegółowo opisać, co doprowadziło do stanu niewypłacalności.

W formularzu podaje się też aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników oraz spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności oraz terminów zapłaty. Szacunkowej wyceny można dokonać samemu. Będzie weryfikowana na etapie przekazania sprawy do syndyka. Wartość mieszkania powinna wynikać z operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Odrębna rubryka we wniosku jest poświęcona spisowi wierzytelności spornych. Trzeba zaznaczyć we wniosku wszystkie zobowiązania, również te nie w pełni akceptowane – podając, w jakim zakresie są zdaniem dłużnika nienależne.

Podaje się listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.

Do wniosku należy dołączyć wymagane prawem oświadczenia, w tym oświadczenie, że wszystko, co znajduje się w formularzu, jest zgodne z prawdą.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA