Giełda

GPW zaktualizowała strategię

Bloomberg
Rada Giełdy przyjęła zaktualizowaną strategię GPW, która ma obowiązywać do 2020 r. Jej główne założenia są zbieżne z tymi ze strategii utworzonej w 2014 r.

Podtrzymane zostały główne cele finansowe. Oznacza to m.in. średnioroczny wzrost przychodów na poziomie 7 proc., podwojenie wyniku EBITDA w 2020 r. w stosunku do wyniku z 2013 r., utrzymanie wskaźnika C/I poniżej 0,5 oraz utrzymanie wskaźnika wypłaty dywidendy powyżej 60 proc.

Jak podano w komunikacie, zaktualizowana strategia rozwoju grupy kapitałowej GPW opiera się "na budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój dotychczasowych linii biznesowych oraz rozwój nowych segmentów, przy zachowaniu rentowności oraz dyscypliny w zarządzaniu ryzykiem". Aktualizacja strategii skupia się wokół czterech obszarów rozwoju tj.: rozwój podstawowego biznesu, rozwój przez dywersyfikację i wejście w nowe obszary biznesowe, tworzenie nowych rozwiązań technologicznych oraz utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidendowej.

Szczegółowe założenia zaktualizowane strategii GPW ma zaprezentować 27 czerwca.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL