fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fotogalerie

Świat Jacka Pałkiewicza: Źródła Amazonki bez tajemnic

Zagadka źródeł Amazonki, podobnie jak i Nilu, od dawna była przedmiotem niekończących się spekulacji i sporów o charakterze akademickim.

www.palkiewicz.com

Ustalenie źródłowego odcinka rzeki głównej zwykle nastręcza badaczom dużo trudności, bo rzadko spełniane są równocześnie wszystkie kryteria hydrologiczne. W przypadku tak wielkiego systemu hydrograficznego i tak znaczącej arterii wodnej jaką jest Amazonka, komplikacje zwiększają się jeszcze bardziej.

W lipcu 1996 r. naukowa wyprawa „Amazon Source ‘96”, kierowana przez niżej podpisanego, przeprowadziła w Andach na południu Peru serię obserwacji i badań hydrologicznych oraz geomorfologicznych, które pozwoliły na rozwiązanie enigmatyczności kontrowersyjnego miejsca narodzin Królowej Rzek. Udział w niej wzięli m.in. kierownik naukowy inż. Zaniel Novoa i admirał Guillermo Faura Gaig, autor monumentalnej monografii Amazonki. Patronat nad wyprawą sprawował wiceprezydent Republiki Peru Riccardo Marquez Flores.

Począwszy od głównego cieku Apurimacu badacze podążali w górę dorzecza eliminując w każdym rozgałęzieniu potok drugorzędny, co pozwoliło stwierdzić, że początkiem Amazonki jest strumień Apacheta. Posiada on korzystniejsze względem innych cieków parametry: większą wielkość przepływu, lepiej rozwinięte dorzecze, większą aktywność hydrologiczną, mniejszy stopień nachylenia w profilu podłużnym, bardziej wyraźnie wykształcone i wcięte koryto. Istotnym jest też fakt, że  to właśnie dolina Apachety stanowiła historyczny szlak komunikacyjny Inków przez kontynentalny dział wód. Keczua mieszkający w tych okolicach potwierdzają, że strumień prowadzi wodę przez cały rok i tak było od kiedy sięga ich pamięć.

W świetle powyższych argumentów, na dzień dzisiejszy, można mówić o dominującej roli strumienia Apacheta, stanowiącego początek największej rzeki świata. Konkludując: początek Amazonce daje Apacheta wypływająca z góry Quehuisha (15°31’05” szer. Pd. i 71°45’55” dł. Zach, wysokość 5.170 m n.p.m.) leżącej na kontynentalnym dziale wód.

Na podstawie książki Jacka Pałkiewicza „Amazonka. Zagadka źródła królowej rzek” (Zysk i S-ka Wydawnictwo)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA