fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dotacje unijne dla instytucji wspierających biznes

123RF
„Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” to nazwa działania 2.1 programu regionalnego. Zgodnie z decyzją zarządu województwa, instytucje otoczenia biznesu będą mogły występować o wsparcie z tego działania od 31 marca do 28 kwietnia.

Zarząd województwa świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie". Wnioski o dofinansowanie mają prawo składać Instytucje Otoczenia Biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także ich jednostki organizacyjne.

W zakresie organizowanego konkursu na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na rozszerzeniu lub podniesieniu jakości dotychczas oferowanych wystandaryzowanych usług na rzecz MSP (obejmujące przygotowanie nowych usług lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej/pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB, w tym m.in: szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne -benchmarking). Wspierane będą metody, których celem jest wzmocnienie MSP oraz wspieranie ich w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian, w oparciu o ich własne zasoby i potencjał poprzez kompleksowość i jakość wsparcia świadczonego przez IOB oraz stosowane przez nich metody mentoringowe – jako wspomagające rozwój i odkrywanie w MSP potencjału, stanowiące efekt relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces odkrywania i rozwijania potencjału firm. Jakość wprowadzonych przez IOB usług będzie podlegać ocenie pod kątem stworzenia pakietu usług dla przedsiębiorców (szczególnie nowopowstałych) takich jak:

- inkubacja przedsiębiorstw,

- doradztwo dla nowych firm (start –up),

- usługi księgowe,

- usługi prawne,

- coaching,

- doradztwo proinnowacyjne,

- usługi szkoleniowe,

- inne usługi zgodne z przeprowadzoną diagnozą potrzeb.

Wszystkie usługi świadczone przez IOB muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Zaproponowane działania będą skierowane wyłącznie na wsparcie firm z sektora świętokrzyskich mikro, małych i średnich firm, w szczególności tych we wczesnej fazie rozwoju tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia, wskazanej w dokumentach rejestrowych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc., a na sfinansowanie najlepszych projektów władze województwa zarezerwowały 30 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, wytyczne, wzory dokumentów oraz opis kryteriów formalnych i merytorycznych można znaleźć na stronie www.2014-2020.rpo.swietokrzyskie.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA