fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

VAT w gminie: mały czynsz nie dał odliczenia - wyrok NSA

Adobe Stock
Gmina, która zmienia sposób użytkowania boiska z nieodpłatnego na odpłatny, ale za symboliczną kwotę, nie staje się podatnikiem VAT.

W poniedziałek siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił samorządowi prawa do odliczania VAT. Sąd nie zgodził się, że w spornej sprawie ustanowienie symbolicznego czynszu otwiera furtkę do korekty.

Sprawa dotyczyła miejskiego boiska. We wniosku o interpretację miasto wyjaśniło, że po skończeniu inwestycji w grudniu 2012 r. infrastruktura została przekazana do bezpłatnego użytkowania. Nie była i nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych ze względu na swój charakter. Miasto tłumaczyło, że obecnie rozważa przekazanie boiska w dzierżawę na podstawie umowy gminnemu środkowi kultury za symboliczny, kilkuset złotowy roczny czynsz. Po przekazaniu boisko nadal ma być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. A miasto wcześniej nie odliczyło wydatków poniesionych na jego budowę. W ocenie miasta poprzez zmianę sposobu użytkowania z nieodpłatnego na odpłatne zyska prawo do odliczenia - przez korektę - podatku związanego z inwestycją.

Fiskus takiej możliwości się nie dopatrzył. Za to rację samorządowcom przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Sprawa trafiła na wokandę NSA, ale okazała się nie tak prosta. Skład orzekający powziął poważne wątpliwości. I wystąpił o uchwałę czy obowiązana do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gmina, działając w charakterze organu władzy, poniosła wydatki na inwestycję, którą dla ich realizacji przekazała do bezpłatnego użytkowania samorządowej jednostce, przez zmianę formy z nieodpłatnej na odpłatną, za symboliczną kwotę, działa w tym zakresie jako podatnik VAT.

Ostatecznie siedmioosobowy skład uchwały nie podjął, ale wydał wyrok, który okazał się korzystny dla fiskusa.

Po analizie przepisów i orzecznictwa, w tym unijnego, NSA uznał, że w spornym przypadku miasto nie działa jako podatnik VAT. Zgodził się z fiskusem, że przez cały czas - przed i po zmianie sposobu użytkowania - boisko służyło do realizacji zadań własnych. Jak tłumaczyła sędzia NSA Maria Dożynkiewicz trudno uznać, że zmiana formy korzystania z nieodpłatnej na odpłatną, za symboliczny czynsz, miała cel ekonomiczny.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt I FSK 164/17

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA