fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Zabezpieczyć Śląsk przed powodziami dla mieszkańców i rozwoju regionu

Inwestycja przeciwpowodziowa na Odrze pod Raciborzem ma za zadanie zapewnić ochronę niemal 2,5 mln mieszkańców trzech województw
BWP Racibórz
Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu i czterech kolejnych w Kotlinie Kłodzkiej ma ochronić mieszkańców tych terenów przed zalewaniem. Cały koszt wodnych inwestycji sięga 2,5 mld zł.
Materiał powstał we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pamiętne wydarzenia z powodzi 1997 r. dobitnie uzmysłowiły, jak dramatycznie ważnym wyzwaniem jest ochrona przeciwpowodziowa. Z rozwiązaniem tego problemu, szczególnie na Górnym i Dolnym Śląsku, nie można było już dłużej czekać. Odkładane przez lata działania zaradcze w dorzeczu Odry trzeba było wreszcie podjąć i udało się to dzięki funduszom unijnym.
Kluczowe inwestycje, które mają chronić okoliczne tereny przed powodziami, to projekty zrealizowane w Raciborzu oraz w Kotlinie Kłodzkiej. Powstanie tych wielkich i ważnych obiektów stało się możliwe dzięki środkom z unijnego programu „Infrastruktura i środowisko" (POIiŚ).
Tego typu inwestycje, mające na celu zapobieganie powodziom, bezpośrednio przekładają się na podniesienie poziomu ochrony mieszkańców zagrożonych terenów i ich mienia. Ale także choćby zabytków i całej infrastruktury, m.in. dróg, mostów czy sieci energetycznych. Co bardzo ważne – wpływają także pozytywnie na możliwości rozwoju gospodarczego regionów, które obejmują swoim zasięgiem.
Ostatnio realizowane są m.in. dwa tego typu projekty. Głównym celem budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) Racibórz Dolny na Odrze jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej niemal 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Inwestycję zakończono w połowie ubiegłego roku.
Warto przypomnieć, że nad koncepcją zbiornika zaczęto się zastanawiać już ponad 100 lat temu, po przejściu katastrofalnej powodzi w 1880 r. Pierwsze opracowania powstały do lat 60. Jednak skala inwestycji okazała się zbyt wielka, aby ją wówczas sfinansować. Projekty zmieniały się w latach 70. Do koncepcji zabezpieczeń na tych terenach wrócono po 1997 r.
Dziś zbiornik Racibórz Dolny to gigantyczny obiekt, który mieści się w granicach województwa śląskiego, na terenach należących do miasta Raciborza oraz czterech gmin: Krzyżanowice, Kornowac, Lubomia i Gorzyce. Rozciąga się od mostu drogowego w Krzyżanowicach aż za rozgałęzienie rzeki Odry na Odrę Miejską i Kanał Ulgi w Raciborzu. Jego powierzchnia wynosi 2 626 ha, czyli tyle co 37 boisk do piłki nożnej, a pojemność to 185 mln m sześc. – odpowiada to 53 basenom olimpijskim.
Był to II etap prac na tych terenach. Wcześniej, w I etapie w 2001 r., powstał polder Buków o powierzchni ok. 8 km kw. i pojemności maksymalnej 50 mln m sześc.
Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnął 1,9 mld zł. W tym dofinansowanie unijne wyniosło 667 mln zł, a 41,6 mln zł z NFOŚiGW.
Innym newralgicznym terenem, który był narażony na zalania, jest Kotlina Kłodzka. Klęskom powodziowym w tym regionie ma zapobiec budowa czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Znajdą się one w lokalizacjach Boboszów, Roztoki Bystrzyckie, Szalejów Górny i Krosnowice.
Teren realizacji projektu należy do dorzecza Odry. A zadania nim objęte w całości zlokalizowane są w południowej części województwa dolnośląskiego, na terenie powiatu kłodzkiego.
Całkowity koszt inwestycji sięga 700 mln zł. Unijne dofinansowanie z POIiŚ przekroczy 369,5 mln zł.
Dolnośląskie przedsięwzięcie jest jedną z kluczowych części kompleksowego „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" (POPDOW).
POPDOW realizowany jest przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (zwanego Bankiem Światowym) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności i budżetu państwa. Całkowity koszt projektu oszacowany został na ok. 1,2 mld euro
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA