fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Stawiamy na rozwój kadry inżynierskiej

Rozwój przemysłu, postęp techniki i technologii motorami rozwoju gospodarki.

Te aspekty idą jednocześnie w parze z rosnącymi zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa procesów przemysłowych i bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, a tym samym bezpiecznych miejsc pracy czy bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Wiele otaczających nas urządzeń technicznych - rozpoczynając od dźwigów osobowych - potocznie zwanych windami, poprzez schody ruchome, żurawie, zbiorniki ciśnieniowe, suwnice, aż po karuzele służy człowiekowi tak długo, dopóki są sprawne i bezpieczne.

UDT – stuletnia tradycja w nowoczesnym wydaniu

Już od ponad stu lat na straży bezpieczeństwa urządzeń technicznych stoi Urząd Dozoru Technicznego. Obecnie ponad 1300 Inżynierów, w ramach swoich codziennych obowiązków, czuwa nad bezpieczeństwem technicznym maszyn i urządzeń. Inspektor UDT łączy w sobie specjalistyczną wiedzę, praktykę, doświadczenie i odpowiedzialność. Jest wszędzie tam, gdzie są maszyny i urządzenia mogące stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. W każdym z tych miejsc spoczywa na nim odpowiedzialność związana z decyzjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zmiany w przemyśle i rozwój techniki wymuszają odejście od analizowania pojedynczego urządzenia i rozpatrywanie bezpieczeństwa w znacznie szerszym aspekcie jako złożonego systemu, całego zespołu instalacji, obiektów i bezpieczeństwa funkcjonowania czasami całych zakładów przemysłowych. Kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji poprzez okresowe przeglądy prowadzone przez dozór techniczny służy zapewnieniu ciągłości działania linii technologicznych. Automatyzacja procesów i postęp technologii z każdym rokiem wymaga od Inspektora UDT ciągłego poszerzania swojej wiedzy i nadążania za zmianami.

Analizując dzisiaj bezpieczeństwo całej instalacji należy rozważać poziom ryzyka wystąpienia awarii poszczególnych jej elementów. Spowodowane awarią czy wypadkiem przerwy w pracy np. elektrowni czy rafinerii mogą powodować wielomilionowe straty oraz zakłócać funkcjonowanie całej gospodarki. Odpowiedzialność za wyeliminowanie tych zagrożeń wymaga od UDT zintensyfikowanych prac w zakresie rozwoju świadczonych usług i innowacyjnych metod badawczych, ale przede wszystkim konieczność stałego utrzymania, ale też podnoszenia specjalistycznej wiedzy inżynierskiej.

Ponad 1,3 miliona urządzeń objętych dozorem technicznym

Co roku inspektorzy UDT przeprowadzają blisko 1 milion badań technicznych rocznie, poświadczają kwalifikacje osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne, prowadzą badania laboratoryjne i powypadkowe. Eksperci jednostki certyfikującej UDT-CERT prowadzą procesy certyfikacji, oceny zgodności oraz wspomagają przemysł świadcząc różnego rodzaju ekspertyzy techniczne. Rokrocznie wydawanych jest ponad 20 tys. certyfikatów jednostki notyfikowanej, systemów zarządzania, wyrobów czy osób.

Inspektor UDT uczestniczy w próbach ciśnieniowych, gdzie ciśnienie wynosi ponad 200 atmosfer

Zakres pracy inspektora UDT należy odnosić do roli kluczowej kadry inżynierskiej odpowiedzialnej w przemyśle za inwestycje bądź eksploatację instalacji o wartości dziesiątków milionów złotych. Taki charakter pracy wiąże się nie tylko z ryzykiem wystąpienia zagrożeń przy pracy inspektora, ale i jego odpowiedzialnością za wydawane decyzje administracyjne, które mają istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa i życia ludzi. Tak więc każda decyzja Inspektora UDT związana jest z dokładną analizą i odpowiedzialnością. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż inspektorzy badając urządzenia techniczne sprawdzają je w warunkach, które mogą wystąpić tylko w sytuacjach skrajnych jeżeli chodzi o ich eksploatację.

Pracownicy UDT w oparciu o wszechstronne doświadczenie i specjalistyczną wiedzę to najlepsi eksperci w swoich dziedzinach. Kompetencje niezbędne do realizacji powierzonych zadań to ciągły proces zdobywania i poszerzania wiedzy. Dzisiejszy Inspektor specjalizujący się np. w obszarze urządzeń ciśnieniowych musi posiadać rozległą wiedzę na temat materiałów, technologii wytwarzania, spawalnictwa, obróbki cieplnej, czy też automatyki procesów przemysłowych. Spectrum wiedzy jest ogromne, a jedynie ciągły i efektywny proces szkoleń pozwala na realizację stawianych przed UDT nowych wyzwań.

Przyrost urządzeń podlegających dozorowi oraz rozszerzający się stale zakres działania UDT powoduje, że z roku na rok istnieje potrzeba pozyskania nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, dla których technika jest pasją. Postęp technologii wykorzystywanych w przemyśle stymuluje wzrost wymagań rynku i klientów w stosunku do UDT. Rozwój metod badawczych, nowe grupy urządzeń i powszechna automatyzacja są motorem dla rozwoju dozoru, a tym samym stwarzają presję stałego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji personelu technicznego.

Eksperci Urzędu Dozoru Technicznego na bieżąco analizują światowe trendy rozwojowe w zakresie metod diagnostycznych, badawczych i pomiarowych oraz standardów, które mogą znaleźć zastosowanie w działalności inspekcyjnej. Ostatnio wdrożono w UDT badania metodą emisji akustycznej czy TOFD. W przemyśle procesowym wykonuje się badania w oparciu o RBI (Risk Based Inspection) – planowania inspekcji bazującej na ocenie ryzyka. Obecnie prowadzone są prace w zakresie wykorzystania w inspekcji wielu różnorodnych, innowacyjnych rozwiązań, takich jak np. badania dronami zbiorników czy żurawi, stosowanie metod impulsowych prądów wirowych, SLOFEC czy Guided Waves. Testowane jest również stosowanie robotów do pomiaru grubości ścianek np. zbiorników. Klienci UDT mogą korzystać z nowoczesnego portalu eUDT, który zapewnia szybki i wygodny dostęp do informacji o urządzeniach, terminach badań i rozliczeniach finansowych oraz protokołach z badań czy wystawionych decyzji. Stały rozwój UDT to zatem konkretne efekty podejmowanych działań.

W swoich działaniach inspektorzy i eksperci UDT wyróżniają się rzetelnością, bezstronnością i fachowością. UDT jest nowoczesną, wiarygodną i kompetentną instytucją, która świadcząc usługi „trzeciej strony" aktywnie wspiera państwo, obywateli i podmioty gospodarcze.

Codzienna ciężka praca inspektorów UDT jest nie do przecenienia. To wykwalifikowana kadra techniczna jest siłą Urzędu Dozoru Technicznego i gwarantem, że dzięki fachowym kontrolom przedsiębiorcy oraz użytkownicy urządzeń technicznych mogą bezpiecznie korzystać z urządzeń objętych dozorem technicznym.

- Maciej Zagrobelny Rzecznik Prasowy UDT

- Materiał partnera

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA