fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 20 grudnia 2016

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 listopada 2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych (DzU z 5 grudnia 2016 r., poz. 1956)
- rozporządzenie ministra zdrowia z 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (DzU z 5 grudnia 2016 r., poz. 1957)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły (DzU z 5 grudnia 2016 r., poz. 1959)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych ministrowi sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek (DzU z 5 grudnia 2016 r., poz. 1960)
- rozporządzenie ministra środowiska z 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (DzU z 19 grudnia 2016 r., poz. 2059)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie (DzU z 19 grudnia 2016 r., poz. 2061)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA