fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 12 lutego 2019 r.

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (DzU z 28 stycznia 2019 r., poz. 158)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz liczby jej posiedzeń w roku kalendarzowym (DzU z 28 stycznia 2019 r., poz. 164)
• rozporządzenie ministra środowiska z 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (DzU z 11 lutego 2019 r., poz. 256)
• rozporządzenie ministra finansów z 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – mocą od 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. (DzU z 11 lutego 2019 r., poz. 257)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego (DzU z 11 lutego 2019 r., poz. 258)
• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej (DzU z 11 lutego 2019 r., poz. 259)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA