Dyżury aptek po nowemu w 2024 roku. Ile zapłaci za nie NFZ

1 stycznia weszły w życie przepisy wprowadzające możliwość wyznaczenia aptek do pełnienia dyżurów finansowanych ze środków NFZ.

Publikacja: 24.01.2024 11:46

Dyżury aptek po nowemu w 2024 roku. Ile zapłaci za nie NFZ

Foto: Adobe Stock

Dotychczas w każdym powiecie były wyznaczane dyżury aptek, jednak w wielu miejscach w Polsce była to fikcja. Samorządy nie miały bowiem żadnego mechanizmu, który pozwalałby egzekwować przestrzeganie tego obowiązku. Za taki całodobowy dyżur apteka nie otrzymywała wynagrodzenia.

Nowelizacja prawa farmaceutycznego, która weszła w życie 1 stycznia wprowadza „dyżury apteczne”. Jak czytamy na stronie NFZ, jest to forma finansowania ze środków publicznych dyżurów pełnionych w aptekach ogólnodostępnych w dni wolne od pracy i w porze nocnej.

Dyżur w dni wolne od pracy to dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne cztery godziny zegarowe w między 10.00 a 18.00. Dyżur w porze nocnej obejmuje zaś kolejne dwie godziny zegarowe w przedziale czasowym między 19.00 a 23.00.

Zgodnie z nowymi przepisami finansowaniu ze środków NFZ podlegać mają dyżury przeprowadzone w aptece ogólnodostępnej, wskazane w uchwale zarządu powiatu.

Jeżeli zarząd powiatu wskaże w uchwale kilka aptek do pełnienia dyżurów w poszczególnych dniach (nierównocześnie), NFZ sfinansuje dyżury osobno w każdej z wyznaczonych aptek. Co więcej, Fundusz pokrywa koszt jednego dyżuru danego rodzaju w konkretnym dniu. Na przykład, jeżeli do pełnienia dyżuru jednego rodzaju w konkretnym dniu, zostaną wyznaczone dwie apteki, finansowanie ze środków Funduszu przysługuje jednej aptece.

Rodzaje dyżurów aptek od 2024 roku

Dyżury finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dzielą się na pełnione:

 1. w dzień wolny od pracy przez 4 godziny zegarowe w przedziale między godziną 10:00 a 18:00,
 2. w porze nocnej przez 2 godziny zegarowe w przedziale między godziną 19:00 a 23:00.

Dyżur w dzień wolny od pracy obejmuje:

- niedziele,

- dni:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dyżur w porze nocnej obejmuje każdy dzień roku kalendarzowego – od godz. 19.00 do 23.00 (w tym weekendy oraz dni świąteczne).

Jak podkreśla NFZ, finansowanie dyżuru w dzień wolny od pracy nie wyklucza finansowania dyżuru w porze nocnej.

Ile wynosi wynagrodzenie za godzinę dyżuru

Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za godzinę pełnionego dyżuru jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Godzina dyżuru to wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie o równowartości 3,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru.

W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynagrodzenie godzinowe jest waloryzowane.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi: 4242 zł, zatem 3,5% tej kwoty to 148,47 zł za godzinę dyżuru.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. będzie to kwota odpowiednio: 4300 zł, co w przeliczeniu daje 150,50 zł za godzinę dyżuru.

NFZ zwraca uwagę, że zarząd powiatu może wyznaczyć aptekę do pełnienia dyżuru ponad 4 godziny w dzień wolny od pracy lub ponad 2 godziny w porze nocnej. W tej sytuacji powiat z własnych środków finansuje godziny dyżuru apteki ponad wymiar, za który płaci NFZ.

Czytaj więcej

Mogą być problemy z wykupieniem leków nocą

Dotychczas w każdym powiecie były wyznaczane dyżury aptek, jednak w wielu miejscach w Polsce była to fikcja. Samorządy nie miały bowiem żadnego mechanizmu, który pozwalałby egzekwować przestrzeganie tego obowiązku. Za taki całodobowy dyżur apteka nie otrzymywała wynagrodzenia.

Nowelizacja prawa farmaceutycznego, która weszła w życie 1 stycznia wprowadza „dyżury apteczne”. Jak czytamy na stronie NFZ, jest to forma finansowania ze środków publicznych dyżurów pełnionych w aptekach ogólnodostępnych w dni wolne od pracy i w porze nocnej.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a