Wystarczy, by 2 proc. pokoi i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego było dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku. Ministerstwo Zdrowia skierowało do opiniowania projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Głównym celem jest deregulacja przepisów, które utraciły aktualność ze względu na okres obowiązywania aktu (ponad dziesięć lat).

Zgodnie z nowymi wymaganiami pokoje chorych nie będą mogły być usytuowane poniżej poziomu terenu przy budynku. To natomiast właściwe miejsce np. dla pomieszczeń o charakterze diagnostycznym czy terapeutycznym, jeśli tylko się zgodzi wojewódzki inspektor sanitarny.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Czytaj więcej

Pacjent sam wybierze sobie sanatorium