Do końca czerwca lekarz wystawi papierowe skierowania na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe. Od piątku może dać e-skierowanie. Zmiany przewiduje wchodząca w życie nowela rozporządzenia ministra zdrowia.

Ma być szybciej i taniej. Druków nie trzeba będzie wysyłać pocztą do NFZ. Skierowania papierowe pozostaną po 30 czerwca w dwóch sytuacjach: gdy mają być zrealizowane za granicą lub warunki organizacyjno-techniczne, w tym brak dostępu do systemu teleinformatycznego, uniemożliwiają wydanie e-skierowania.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2023 r. ws. kierowania na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową (DzU z 2 marca 2023 r., poz. 399)