Pacjenci mogą mieć wpływ na jakość usług – także tych finansowanych przez NFZ. Na Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Historia leczenia” czekają na nich ankiety do wypełnienia. W dziesięciostopniowej skali mogą ocenić sprawność zapisów na wizytę, postawę pracowników rejestracji, zaangażowanie lekarza, zrozumiałość przekazanych informacji i prawdopodobieństwo polecenia placówki w przyszłości.

Czytaj więcej

Do kardiologa, na rezonans i tomografię na NFZ zapiszemy się przez internet

– Monitorujemy jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego tak ważna jest dla nas opinia pacjentów o warunkach udzielania świadczeń w placówkach leczniczych. Dzięki ankiecie chcemy poznać zdanie pacjentów o funkcjonowaniu placówek, w których się leczą, i wskazać obszary, które wymagają poprawy. Każdy głos jest dla nas bardzo ważny – podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do pacjentów może też zadzwonić ankieter. Jeżeli jego zachowanie lub tożsamość będą budzić wątpliwości, to pod bezpłatnym numerem infolinii NFZ – 800 190 590 – pacjenci mogą zweryfikować i potwierdzić dane ankietera.

Ankieta jest anonimowa. Mimo że pacjent wypełnia ją we własnym Internetowym Koncie Pacjenta, do wysłanej ankiety nie zostaną dołączone jego dane.

Natomiast ankieterzy telefoniczni znają tylko numer telefonu, płeć pacjenta, placówkę, w której się leczył, oraz datę skreślenia pacjenta z harmonogramu przyjęć prowadzonego przez tę placówkę. Ankieterzy nie mają dostępu do imienia i nazwiska pacjenta ani do jego numeru PESEL. Nie dysponują również informacjami wrażliwymi, np. nie wiedzą, z których świadczeń medycznych korzystał.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) posiada każda osoba, której został nadany PESEL. Musi tylko je aktywować poprzez zalogowanie się na konto. Aktywnych jest 16,5 mln IKP.

Prowadzenie badania opinii i doświadczeń pacjentów przewidziano także w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Projekt przeszedł już konsultacje publiczne. Ma zacząć obowiązywać od stycznia 2023 r.