Zgodnie z informacją, zamieszczoną 30 listopada w wykazie prac legislacyjnych rządu, wskazane zostaną grupy kobiet, które będą poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Projektowany akt prawny określa stanowiska służbowe lub funkcje, na których kobiety te będą mogły pełnić czynną służbę wojskową.

Rozporządzenie określa, że do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwane kobiety, które kończą studia lub naukę na kierunku: medycznym, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej, ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie wskaże również stanowiska służbowe i funkcje, na które kobiety będą mogły zostać wyznaczone w razie konieczności ich powołania do obligatoryjnych niezawodowych form służby wojskowej, w razie ich wprowadzenia.

Za opracowanie projektu odpowiedzialny jest minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.