Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Przewiduje dodanie nowej kategorii świadczeń dla dzieci i młodzieży, finansowanych z Funduszu Medycznego: świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną ambulatoryjną lub szpitalną.

Szybkie przeprowadzenie badań genetycznych ma zapobiegać tzw. odysei diagnostycznej – traumatycznym przeżyciom, jakie towarzyszą dziecku w związku z powtarzającymi się hospitalizacjami i licznymi badaniami.

Czytaj więcej

Otyłość - problem wielkiej wagi

Środki z Funduszu Medycznego mają też służyć sfinansowaniu nieobowiązkowych szczepień – w zależności od sytuacji epidemicznej oraz z uwzględnieniem wieku i grupy docelowej.

– Projekt niestety nie eliminuje pierwotnego grzechu ustawy o Funduszu Medycznym. Nie gwarantuje żadnych dodatkowych środków na ochronę zdrowia. Mamy nadzieję, że środki Funduszu Medycznego nie będą się wliczać do 7 proc. PKB na ochronę zdrowia. Każda złotówka na Fundusz Medyczny oznacza bowiem złotówkę mniej na świadczenia finansowane z NFZ – podkreśla Wojciech Wiśniewski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Etap legislacyjny: skierowano do Sejmu