Na nowej liście leków refundowanych będzie trastuzumab emtanzyny we wczesnym HER2-dodatnim raku piersi.To spora zmiana bo do tej pory musiały za to płacić z własnej kieszeni. Koszt takiej terapii to ok. 300 tys. zł. Pacjentki potrzebną kwotę zbierały poprzez fundacje czy 1 proc.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet i stanowi ok. 23 proc. wszystkich zachorowań. Jest też odpowiedzialny za 14 proc. zgonów spowodowanych rakiem u kobiet. Co roku rozpoznaje się go u 19 tys. kobiet, co oznacza, że dziennie dowiaduje się o nim 50 kobiet, a 15 umiera. Według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia-PZH w latach 2010–2016 współczynnik zgonów z powodu tego nowotworu zwiększył się u nas o 7,2 proc

Z badań wynika, że dotyczy choroba resztkowa dotyczy ona 20 proc. kobiet z nowotworem piersi. Częściej wtedy, gdy jest on wykrywany w bardziej zaawansowanym stadium.

Na marcowej liście leków refundowanych znalazł się także szerszy dostęp do nowoczesnych terapii dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o udostępnieniu w tym wskazaniu apalutamidu, darolutamidu i enzalutamidu.

Resort zdrowia podjął także decyzję o kontynuacji zwiększania dostępności terapii dla pacjentów z nowotworami krwi. Do pierwszej linii leczenia szpiczaka plazmocytowego trafia lenalidomid, Pacjenci ze szpiczakiem otrzymają dostęp do daratumumabu podawanego podskórnie, znacząco poprawiając komfort leczenia.