Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przez bliski kontakt trwa 10 dni od dnia następującego po ostatnim narażeniu lub styczności ze źródłem zakażenia – informuje rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Szymon Cienki w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej”.

Inaczej jest w przypadku kwarantanny osoby, która mieszka z osobą chorą na Covid-19 i przebywa w izolacji domowej - trwa ona do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą zamieszkuje. Wykonanie testu diagnostycznego (dotyczy to zarówno testu RT-PCR, jak i antygenowego) w kierunku SARS-CoV-2 i uzyskanie negatywnego wyniku skraca kwarantannę jedynie w przypadku tych osób narażonych, które zamieszkują z osobą zakażoną i odbyły kwarantannę przez okres, w którym osoba zakażona przebywała w izolacji domowej. Negatywny wynik tego testu zwalnia więc osobę narażoną zamieszkującą z osobą, która przebyła zakażenie, z konieczności odbycia kolejnych 7 dni kwarantanny. Test może być wykonany nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji. Zwolnienie z kwarantanny następuje od momentu wprowadzania przez laboratorium wyniku testu do systemu.

- W sytuacji natomiast, gdy kwarantanna została nałożona ze względu na skierowanie na test lub przekroczenie granicy, a wynik wykonanego testu diagnostycznego jest negatywny, następuje zwolnienie z kwarantanny. Powyższe zasady obowiązują w równym stopniu zarówno dzieci, jak i dorosłych – precyzuje rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej

Epidemiolodzy apelują o ograniczenia dla niezaszczepionych