Podczas gdy pocovidowe objawy psychozy były już prezentowane w badaniach naukowych w 2020 r., nie  dotyczyły one dzieci i młodzieży. Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie „JAMA Neurol” pokazało istnienie dysfunkcji neuropsychiatrycznej, którą zaobserwowano u dzieci z koronawirusem w szpitalu dziecięcym Benioff w San Francisco.

Naukowcy odkryli obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w płynie mózgowo-rdzeniowym u niektórych młodych osób z objawami psychozy po przejściu COVID-19. Obecność przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym sygnalizuje uruchomienie układu odpornościowego w układzie mózgowym. Naukowcy sugerują, że objawy neuropsychiatryczne mogą być spowodowane przez „autoprzeciwciała”, które kierują atak na organizm. Obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi w kilku obszarach mózgu została również udowodniona w badaniach prowadzonych na myszach.

Młodym ludziom z przeciwciałami COVID-19 w płynie mózgowo-rdzeniowym podano dożylnie immunoglobulinę, jako leczenie, które miało na celu dokonanie swoistego resetu odpowiedzi immunologicznej. Następnie zaobserwowano częściową lub całkowitą remisję. Nie udało się jednak ostatecznie rozstrzygnąć, czy był to efekt kuracji.

Aby zrozumieć naturę tej niekontrolowanej obrony immunologicznej, naukowcy zbadali w laboratorium zachowanie przeciwciał. Wykryli czynnik transkrypcyjny 4 (TCF4) - białko, które, gdy ulega zmutowaniu, może powodować choroby neurologiczne, takie jak schizofrenia czy zespół Pitta-Hopkinsa.

Autorzy badania twierdzą, że nie jest jeszcze możliwe ustalenie, czy ta dysfunkcja neuropsychiatryczna była spowodowana bezpośrednio przez przeciwciała, czy przez bardziej uogólnioną dysfunkcję układu odpornościowego. Naukowcy rozpoczęli już badania, we współpracy z zespołami badającymi „długi COVID”. Dokonując porównań płynów mózgowo-rdzeniowych pacjentów z dysfunkcjami neuropsychiatrycznymi lub bez, mają nadzieję uzyskać bardziej precyzyjne wyniki dotyczące powiązania zmian neuropsychiatrycznych z przeciwciałami COVID-19.